<Kwiecień 2024>

Nagroda dla absolwenta Instytutu Historii

Miło nam poinformować, że 14 marca br. dr Michał Jakubik – absolwent studiów na kierunku historia (2011 r.) oraz studiów doktoranckich (2023 r.) realizowanych na Uniwersytecie Opolskim został wyróżniony Nagrodą im. Władysława Pobóg-Malinowskiego w konkursie „Debiut Historyczny Roku”.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Nagrody wręczano w siedzibie Instytutu Historii PAN na Rynku Starego Miasta w Warszawie.

Temat nagrodzonej pracy brzmi: „Litwa i stosunki polsko-litewskie w publicystyce oraz myśli politycznej ruchu narodowego w Polsce 1918-1939”. Jej promotorem był dr hab. prof. UO Antoni Maziarz; istotny wkład w przygotowanie nagrodzonej pracy miał pierwszy promotor dysertacji – zmarły w 2022 r. – prof. dr hab. Krzysztof Tarka.

Nagrodę wręczali: zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski oraz zastępca dyrektora Inst. Historii PAN dr hab. prof. PAN Bartosz Kaliski.

W laudacji podkreślono aktualność tematu podjętego przez wyróżnionego historyka – Litwa, przez stulecia państwo pozostające w unii z Polską, tak naprawdę jest jednym z najmniej znanych naszych sąsiadów. Doceniono umiejętne połączenie analizy badanego zagadnienia z prezentacją syntezy. Dysertacja dr. Michała Jakubika wyróżnia się też rzetelnością i bogactwem poddanych analizie materiałów źródłowych.