<Kwiecień 2024>

Uwaga studenci

01.03.2024r. o godz. 12.00  rozpoczyna się II tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24. Tura ta będzie trwała do 07.03.2024r. do godz. 23:59.