Historia - Plan zajęć

rodzice_plan Studia Stacjonarne  I stopnia

 

Plan LIC I
II  rok
III rok

ostatnia  aktualizacja 22-02-2024


rodzice_planStudia Stacjonarne  II stopnia

 

I   rok
II  rok

 ostatnia  aktualizacja 22-02-2024


 

Historia i Teraźniejszość

rodzice_plan Studia Stacjonarne  I stopnia

Plan HiT I
Plan HiT I SOBOTY
Plan HiT III SOBOTY
Plan HiT III

ostatnia  aktualizacja 22-02-2024

 


Pozostałe zajęcia

Kursy ogólnouczelniane prowadzone przez pracowników Instytutu Historii 


Programy studiów

Efekty kształcenia