Koło Archeologów

W Instytucie Historii swoje fascynacje studenci mogą realizować w ramach koła archeologów oraz koła historyków, w którym funkcjonują specjalistyczne sekcje: Koło Archeologów powstało w 2000 roku. Spotkania członków koła obejmują zagadnienia dotyczące: obyczajowości, obrzędów, wierzeń Słowian, pochówków ciałopalnych w neolicie na ziemiach polskich, wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z teren

data dodania: 17 Marzec 2015

Koło Naukowe Historyków. Ogólne informacje

Koło Naukowe Historyków działa oficjalnie od 18.01.2013 roku przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to zostało zarejestrowane przez prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marka Masnyka. Koło założyła grupa aktywnych studentów historii przy współpracy z dr Anną Gołębiowską i dr Adrianą Dawid. Za główny cel Koło stawia sobie działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej w

data dodania: 25 Marzec 2015

Koło Naukowe Historyków.Sekcja Historii Kultury Nowożytnej

Współpracując z prof. Magdaleną Ujmą, studenci I roku historii SUM: Krystian Wdowiak, Marek Panuś, Magdalena Opęchowska zorganizowali w dniach 23-24 marca Dni Kultury Satrożytnej i Dni Kultury Nowożytnej.W ramach tego wydarzenia kulturalnego odbyła się: ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja „Cultura Animi” (23-24 marca), gdzie studenci mogli sprobowac swoich sil w zapreznentowaniu wynikow swoich badan.Refer

data dodania: 07 Kwiecień 2015

Koło Naukowe Historyków. Sekcja Średniowiecza

Sekcja Historii Średniowiecza powstała w maju 1996 roku. Do imprez cyklicznych organizowanych przez koło należą Dni Kultury Bizantyńskiej oraz Opolskie Dni Kultury Średniowiecznej, w czasie których oprócz wykładów słynnych naukowców sami studenci przedstawiają swoje referaty oraz organizują warsztaty tematyczne dla gości z zewnątrz, najczęściej uczniów szkół średnich Opola. Członkowie sekcji także rekonstru

data dodania: 07 Kwiecień 2015